Grafisk profil

Något av det allra viktigaste att tänka på innan du inleder arbetet med din hemsida (och kanske profiler på andra medier inom samma projekt, verksamhet eller företag) är en väl genomtänkt grafisk profil. Att ha en etablerat och strukturerad grafisk profil är helt klart en av grundpelarna för den verksamhet som vill verka seriös och trovärdig – utan en grafisk profil finns istället en risk för att användarna uppfattar din hemsida som amatörmässig och förvirrande. I den här artikeln ska vi just därför diskutera vad grafisk profil innebär och vad du kan tänka på när du planerar din hemsidas eller verksamhets grafiska profil! More