Logotyper

För den oinvigde kanske logotypens betydelse inte är helt självklar – hur kan ett litet märke betyda så mycket? Eventuellt resulterar det här i att den som startar ett företag, med tillhörande webbsida, inte lägger tillräckligt mycket engagemang och tankeverksamhet i utvecklingen av en riktigt bra logotyp. Tyvärr kan en sådan inställning straffa sig rejält längre fram, och därför skriver vi just den här artikeln – bakom varje framgångsrik hemsida finns en stark logotyp! More