General Data Protection Regulation, GDPR

Du kanske har märkt att du under våren fått en mängd mejl från olika företag med hemsidor som tidigare har sparat dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 trädde nämligen den nya förordningen om personuppgifter och dataskydd i kraft, och företagen behövde därför se över sina rutiner och skicka ut mejl med information Läs mer…

HTML 5

I en tidigare artikelserie om språk inom webbdesign (Webbdesignens språk, del 1) gick vi igenom HTML, dess historia, utveckling och grundläggande begrepp. Eftersom HTML är en så stor och viktig del av webbdesign, och eftersom HTML har kommit i flera olika versioner genom årens gång, så ska vi i denna artikel titta närmare på den Läs mer…

Responsiv webbdesign

Idag besöker fler och fler personer webbsidor från mobiltelefoner, tablets och andra enheter. Många surfar också fortfarande från datorer, och alla hemsidor besöks numera från alla möjliga olika enheter.

Att bli webbdesigner

Är du intresserad av IT och webb? Är du grafiskt kreativ och gillar att skapa snygga layouter med bra användarvänlighet och funktionalitet? Kanske är då den här artikeln just för dig. Här tänkte jag nämligen gå igenom hur man går sig till väga för att bli webbdesigner och få arbeta med att skapa hemsidor på Läs mer…

Webbdesignens språk, del 3

I den här artikel ska vi fördjupa oss i det objektorienterade skriptspråket JavaScript (JS), som tillsammans med HTML och CSS utger en av de tre grundteknikerna av World Wide Web och webbdesign. Medan HTML (som vi talat om i del 1 av denna språk-artikelserie om webbdesign) anger strukturen för ett dokument, och CSS (Webbdesignens språk, Läs mer…

Webbdesignens språk, del 2

En av de största anledningarna till varför webbsidor i dag ser mycket mer spännande och estetiskt tilltalande ut jämfört med vad de gjorde i början av 90-talet är CSS. I föregående del av denna artikelserie gick vi igenom HTML (själva grunden för webbdesign) och dess utveckling. I den här delen ska vi nu titta närmare Läs mer…

Webbdesignens språk, del 1

HTML är ett av de vanligaste språken som används vid webbdesign. HTML står för HyperText Markup Language och är ett så kallat märkspråk för hypertext. Tillsammans med HTTP och TCP/IP utgör HTML den grundläggande standarden för Internet och dess webbsidor. Vad HTML egentligen gör är att det anger en struktur och en logik för ett Läs mer…

Att spela säkert online

I takt med att spelbranschen utvidgas mer och mer online så har det givetvis inneburit fler problem också. Det finns ju spelare som helt enkelt inte klarat av att spela på en hälsosam nivå utan tappat kontrollen och spelat för mycket. Men rädslan för att tappa kontrollen bör inte hindra en från att roa sig Läs mer…

En introduktion till webbdesign

Webbdesign är ett brett koncept som innefattar många olika aspekter av att bygga och underhålla en webbplats. Man kan förenklat säga att webbdesign innebär själva hantverket att grafiskt bygga en hemsida. Syftet är för det mesta att skapa en webbsida som är användarvänlig, estetiskt tilltalande och i många fall säljande för den produkt eller service Läs mer…