De sociala mediernas påverkan

Det har forskats gällande hur de sociala medierna påverkar människor och speciellt ungdomar och barn. I dagens samhälle har skärmtiden utökat lavinartat bland unga, vilket många företag och oseriösa människor utnyttjar. Då dessa lägger ut bilder och texter som inte är helt sanna eller för att påverka och visa sin makt gentemot gemene man. Detta har lett till att har ökat med depressioner, ångest, samt att de har en psykisk obalans. Dessa studier har alltså påvisat att sociala medier gör sina användare mer deprimerande. Vilket beror helt enkelt på att medierna i de sociala nätverken använder sig av bilder, som i sin tur ger en respons i hjärnan hos människor.

Medierna är beroendeframkallande

Precis som med allt annat så finns det även för- och nackdelar med sociala medier. Fördelarna är att det är enkelt att kontakt med folk oavsett vart de befinner sig i världen och internet är en enorm kunskapsbank som man kan när som helst hitta den information man söker. Den största nackdelen är dock att det är mycket enkelt att man fastnar i ett beroende. Forskningen har påvisat att fler och fler lägger betydligt mer tid på medier än i själva verket de egentligen vill. Det går inte att sluta helt enkelt. All den tid som läggs på att sitta vid en skärm, är sådan tid som skulle kunna ägnas till annat som till exempel att umgås med andra utan mobilen i handen, sova och motionera. Tillika har även forskningen visat att de som är uppvuxna med smartphones i händerna sover betydligt mindre jämfört med de som har vuxit upp med vanliga väggfasta telefoner.

Detta fenomen drar företag nytta av och genom att skapa reklam med mera, så att innehållet påverkar mottagare. Självklart gäller det alla åldrar, men det är barn och ungdomar som dessa profiterar sig på. Att utnyttja de sociala medierna är således ett effektivt sätt att använda sin makt och styra sina kunder, användare och liknande åt rätt håll så att de tjänar så mycket pengar som möjligt. Föräldrar behöver vara medveten om detta och se till att inte de unga får allt för mycket skärmtid. Därför bör man inte sätta en mobil eller surfplatta i barnens händer, bara för att få lugn och ro. Ha i stället kul tillsamman och lär de små att umgås.

Vuxna måste hjälpa ungdomarna

Vuxna måste hjälpa ungdomarna

Det är mycket svårt att förbjuda ungdomar att inte nyttja deras smartphones så stor omfattning, vilket innebär att detta inte är något alternativ. Eftersom en mobil används till så mycket mer än att besöka sociala medier, som exempelvis kommunikation av olika slag och inom skolans värld. Som vuxen få man i stället se till att den ungen fattar de rätta besluten på egen hand. För att påverka unga bör vuxna på ett aktivt sätt prata och informera de riskerna som finns om överanvändning sker. Dessutom bör även berätta om vilken makt som dessa exploaterare har som finns på medierna och ge tips på hur den unge kan undvika att hamna i ett beroende. De vuxna behöver vara medvetna om att just under ungdomsåren utvecklas långsiktig planering och impulskontroll.