En introduktion till webbdesign

Webbdesign är ett brett koncept som innefattar många olika aspekter av att bygga och underhålla en webbplats. Man kan förenklat säga att webbdesign innebär själva hantverket att grafiskt bygga en hemsida. Syftet är för det mesta att skapa en webbsida som är användarvänlig, estetiskt tilltalande och i många fall säljande för den produkt eller service som webbsidan eller företaget erbjuder. För att förstå grunderna inom webbdesign finns det vissa begrepp och koncept som kan vara att värde att känna till. Vi ska i denna artikel titta på begrepp som kan vara värt att känna till inom webbdesign.

Vad innebär webbdesign

Webbdesign är som ett slags paraplybegrepp som innefattar flera olika områden, till exempel grafisk design, interface design (UI), user experience (UX), proprietär programvara, och sökordsoptimering (SEO). Inom större företag är det olika personer som arbetar med enskilda delar i webbdesignen. Talar man om en webbdesigner specifikt så syftar det ofta på en person som sysslar med så kallad front-end design, vilket är den delen av webbsidan som är direkt synlig för kunden eller användaren – alltså den grafiska designen. Ofta styrs den grafiska designen av ett slags språk som kan användas för att till exempel placera och bestämma storlekar på ytor samt bestämma färg, ikoner, logotyper och typografi. Man kan säga att en hemsida består av flera olika textfiler skrivna på särskilda språk, som sedan översätts av webbläsare för att visa den färdiga hemsidan för besökaren. Ett av de vanligaste språken är HTML, och oftast kompletteras HTML med CSS (stilmallar), JavaScript eller liknande. I enkelhet kan man säga att HTML bestämmer hemsidan struktur, CSS bestämmer dess presentation, och JavaScript bestämmer dess beteende.

Att skapa en hemsida

Till att börja med så behövs en del programvaror och verktyg för att skapa en hemsida. Det finns både alternativ som kostar pengar och alternativ som är gratis. Först och främst behöver du en webbläsare, gärna Google Chrome eller Firefox då dessa fungerar bra för webbutveckling. Nästa steg är att se till att du har en texteditor där du kan skriva och redigera textfiler. Är du ägare av en Mac så har du förmodligen redan Textredigeraren nedladdad, och på en Windows finns antagligen Anteckningar. För att kunna redigera och spara bilder i olika format så är det en bra idé att ladda ned antingen Photoshop eller Gimp (gratis). Har man dessa programvaror och verktyg är man sedan redo att börja koda. Som vi tidigare nämnt så är HTML, CSS och JavaScript en god grund att börja lära sig om man vill kunna skapa snygga hemsidor. Kan du dem så har du möjlighet att infoga tabeller, listor, bilder, snygga bakgrunder och mycket, mycket mer.

Förutom själva designen av webbsidan så behöver du såklart också någonstans att publicera hemsidan på nätet. För det behöver du två saker: ett webbhotell och ett domännamn. Webbhotell betalar du en summa för varje år (brukar ligga mellan 10–100 kronor per år) och får därefter lov att lagra dina filer på en server. Som en slags adress till ditt webbhotell behöver du ett domännamn. Priset för domännamnet brukar ligga på ungefär samma pris som webbhotellet och du behöver helt enkelt parkera ett domännamn till ditt webbhotell för att någon ska kunna besöka hemsidan.