En resa genom webbdesignens historia från då till nu, del 1

Datorer, internet och dess utveckling är ett av mina intressen, men jag måste erkänna att när det gäller webbdesign så är mina kunskaper väldigt begränsade, även om jag under perioder har gjort försök, om än tafatta sådana, med att prova på webbdesign. Att dessa försök var mindre lyckade, behöver vi inte gå in närmare på men jag gjort ett försök i alla fall. Även om mina kunskaper kring ämnet inte är på topp så är det ändå intressant att läsa om utvecklingen, speciellt då historia är ett av mina andra intressen. Av den anledningen tänkte jag nu göra en resa genom denna värld, från när allt började fram till idag.

Webbdesignens ursprung

När internet tog fart och webbdesign kom på tal, såg det rätt mörkt ut, bokstavligen talat, då vi möttes av svarta skärmar med endast ett fåtal monokroma pixlar här och där. Designen skapades med hjälp av symboler och tab-tangenten. Alltså finns det inte så värst mycket man kan säga om denna period mer än att den inte var allt för avancerad eller invecklad, och fokuset låg inte först och främst på själva designen utan mer gentemot det funktionella än det estetiska. Så här förblev det fram tills att GUI introducerades, GUI som står för Graphical User Interface, något som skedde under mitten på 90-talet.

Första steget gentemot den typ av webbdesign som vi är vana vid idag kom som sagt under mitten på 90-talet i och med introduktionen av tabellbaserad design vilket gjorde det möjligt för browsers att visa bilder. Konceptet med att strukturera upp information med hjälp av tabeller fanns redan inom HTML men att använda sig av tabeller inom tabeller och alla de funktioner som fanns tillgängliga därigenom, förmågan att komma på och lösa olika problem, att hitta nya funktioner genom att blanda olika typer av tabeller, det var den stora flugan här. Även om det inte var ämnat att användas inom designområdet, då tabellers främsta mål var något helt annat, så var detta sättet som användes under en längre tid. Den stora nackdelen med detta koncept var hur känslig hela designen var, hur enkelt allt kunde falla samman på grund av ett litet fel någonstans i kodningen vilket gjorde underhållet av dessa sidor till en ren mardröm stundom.

Det är också under denna period som det engelska begreppet slicing design växte fram och blev populärt, ett begrepp som innebar att man tog fram en riktigt läcker webbsida från ett grafiskt perspektiv, som var avancerad och snygg men där det sedan föll på utvecklarna att bryta ner denna avancerade grafik i små sektioner och därefter försöka hitta bästa möjliga sätt att bygga ihop dessa sektioner igen så att det inte enbart såg bra ut utan att också det funktionella fanns där. Fördelarna med att använda tabeller var att man hade möjligheten att ordna så allt låg exakt med varandra, både horisontellt och vertikalt, samt att man kunde klassificera innehållet genom både pixlar och procent och detta var det närmaste man kunde komma då till ett rutnät. Detta var också perioden då utvecklarna beslöt sig för vilken väg de skulle gå, om de skulle arbeta med front-end utveckling, vilket många valde att inte göra just på grund av all denna problematik och trix som krävdes för att få allt att fungera som man ville. Det tog tid och testade verkligen en utvecklares tålamod och var detta något man inte hade i överflöd, då fick man söka sig till något annat.