Grafisk profil

Något av det allra viktigaste att tänka på innan du inleder arbetet med din hemsida (och kanske profiler på andra medier inom samma projekt, verksamhet eller företag) är en väl genomtänkt grafisk profil. Att ha en etablerat och strukturerad grafisk profil är helt klart en av grundpelarna för den verksamhet som vill verka seriös och trovärdig – utan en grafisk profil finns istället en risk för att användarna uppfattar din hemsida som amatörmässig och förvirrande. I den här artikeln ska vi just därför diskutera vad grafisk profil innebär och vad du kan tänka på när du planerar din hemsidas eller verksamhets grafiska profil!

Vad är grafisk profil?

En grafisk profil är kortfattat en bestämmelse, eller ”en manual” över vilka riktlinjer som finns angående de visuella aspekterna av en verksamhet. Egentligen kan alla grafiska element potentiellt ingå i den grafiska profilen. Den grafiska profilen kan till exempel ange vilka färger, och specifika nyanser, som ska användas, eller hur en eventuell logotyp ska se ut. Används bilder så kan den grafiska profilen även diktera vilken stämning som bilderna ska uttrycka, eller klargöra hur bilderna ska förhålla sig till resten av en hemsidas färgschema. Den grafiska profilen kan även bestämma hur text ska vara utformad – vilket typsnitt, vilken storlek, hur stort avstånd mellan rader med mera. Det här gäller såväl för rubriker som för brödtext. I vissa fall kan den grafiska profilen även innefatta vilken stilnivå som text ska hålla, alltså om texten i artiklar på hemsidan ska vara ledig och uppsluppen för ett alldagligare intryck eller tung och akademisk för en mer seriös verksamhet. Den grafiska profilen kan även bestämma vilka olika mönster eller symboler som ska finnas – och om olika linjer ska vara mjuka och rundade, eller hårda och raka. Gemensamt för alla dessa grafiska val är att de ger olika intryck och sänder olika subtila budskap till den som besöker din hemsida – den grafiska profilen är därmed en oumbärlig del av din verksamhets identitet.

Vad är grafisk profil?

Varför grafisk profil?

En tydlig grafisk profil och identitet gör bland annat att din verksamhet kommer att börja associeras med de färger, mönster med mera som ingår i din grafiska profil. Det här är såklart en enorm fördel vid exempelvis marknadsföring, eftersom du med enkla visuella medel kan väcka associationer till din verksamhet. Den grafiska profilen hjälper dig dessutom att foga samman alla undersidor på din hemsida, så att de blir en tydlig sammanhängande enhet. Har du dessutom profiler på exempelvis sociala medier så knyts även dessa till din hemsida och verksamhet genom den grafiska profilen. Den grafiska profilen skapar ordning och underlättar för användare/besökare att orientera sig på dina olika kanaler och medier.

Varför grafisk profil?

Tips för grafisk profil

Det är egentligen svårt att ge några handfasta och konkreta råd för hur en grafisk profil ska utformas – varje profil ska ju vara unik och speciellt utformad utifrån sitt syfte. Mitt bästa tips är att noggrant tänka igenom vad du vill säga med din grafiska profil! Du behöver nämligen hitta rätt stämning och känsla för det du vill kommunicera. Olika färger, mönster och typsnitt ger olika intryck och beroende av om du vill framstå som professionell, seriös, vardaglig, rolig eller hipster är dessa val avgörande för hur din verksamhet uppfattas. Ett viktigt tips är att hålla det simpelt, välj endast några få färger som passar bra tillsammans. Ett överflöd av olika färger, mönster och bilder kan ge ett ostrukturerat och spretigt intryck!