HTML 5

I en tidigare artikelserie om språk inom webbdesign (Webbdesignens språk, del 1) gick vi igenom HTML, dess historia, utveckling och grundläggande begrepp. Eftersom HTML är en så stor och viktig del av webbdesign, och eftersom HTML har kommit i flera olika versioner genom årens gång, så ska vi i denna artikel titta närmare på den senaste versionen av HTML, nämligen HTML 5. Vi kommer att gå igenom hur HTML 5 utvecklades från de tidigare versionerna, vad kraven var vid utvecklingen och slutligen ska vi titta på vilka funktioner HTML 5 har jämfört med HTML 4.

Utvecklingen av framtidens standard

Sedan HTML:s födelse har HTML funnits i versionerna 1, 2, 3 och 4. Den fjärde versionen färdigställdes 1998. Efter den fjärde versionen började Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) att utveckla en femte version som har varit i bruk sedan 2009. Men det var inte förrän i oktober 2014 som HTML 5 fastställdes som slutgiltig standard för märkspråken HTML och XHTML.

Vid utvecklingen av standarden var ambitionen att skapa en version som 1) var bakåtkompatibel med existerande HTML, 2) hade tydligare beskrivningar av hur koden skulle tolkas och renderas av webbläsaren, samt 3) hade utvidgad och bättre funktionalitet. Innan HTML 5 var tanken att man skulle ersätta hela HTML med XHTML 2.0, men eftersom för många problem med denna ersättning kunde identifieras, så valde man istället att skapa HTML 5 med kravet att det skulle vara möjligt att tillgodose två möjliga serialiseringar: HTML och XHTML. Standarden för HTML 5 blev till slut fastställd och rekommenderas idag av organisationen World Wide Web Consortium (W3C) som är det ledande sällskapet för tekniska protokoll, standarder och programvara för webben.

Nya funktioner i HTML5

Medan HTML 4 framförallt hanterade text och bild, så är de utmärkande dragen för HTML 5 att den inkluderar tekniker för både grafik, ljud, video, webbapplikationer, text och bild. Det innebär alltså att det är mycket enklare att visa ljud och bild på en hemsida utan att behöva använda sig av Flash eller andra typer av insticksprogram. Man kan alltså, med hjälp av till exempel JavaScript, skapa häftiga animeringar och effektfulla övergångar.   Den nya standarden har också gjort den enklare för webbutvecklare och designers att skriva semantiskt korrekt kod i och med de nya taggarna. HTML 5 introducerades nämligen med en hel del nya attribut och element som inte tidigare funnits i HTML. Några exempel är <nav> som styr webbsidans navigeringsmenyer, <article> och <section> för olika typer av innehåll, samt <header> och <footer> för hemsidans sidhuvud och sidfot. Den ganska så breda <object> som varit en populär tag har ersatts med tags såsom <video> och <audio>. Eftersom att man på senare år börjat gå ifrån presentationsmässiga element i HTML, och istället väljer att separera presentation och struktur med hjälp av CSS, så har några sådana element strukits i HTML5 (till exempel <font> och <center>).

Nya funktioner i HTML5

En annan sak som skiljer HTML 5 från HTML 4 är att den är extremt bra anpassad för trafik från mobiltelefoner. Det är med HTML 5 möjligt att till exempel komma åt olika inbyggda funktioner i mobiltelefoner såsom kamera, kontaktlista, GPS och så vidare. Dessutom kan man med CSSS Media Queries se till att bygga sin hemsida så att den blir responsiv, alltså kan anpassa sin layout och sitt innehåll efter storleken och upplösningen på skärmen hos besökaren. I enkla drag har alltså HTML 5 lett till att vi kan få njuta av bättre strukturerade hemsidor med mer och bättre tillgängligt multimedieinnehåll som funkar bra oavsett vilken webbläsare du använder, samt vilken enhet du besöker hemsidan från.