Vad är VPN

Detta är en förkortning på begreppet virtuellt privat nätverk och därför blir det förkortningen VPN. På engelska är det samma förkortning då det faktiskt heter Virtual Private Network. Vad detta fenomen gör ät att det skapar som en tunnel eller så kan man kalla det för förbindelse mellan två olika punkter inom ett inte så säkert datanätverk. Vad man exempelvis kan göra genom detta är att lura internet att tro att man befinner sig på en helt annan plats än man faktiskt är. Hur det faktiskt går till är att man genom noder i ett specifikt privat nätverk kan skapa flera logiska anslutningar men även kretsar som kan sammanlänkas med andra värdar i ett underliggande nätverk. Detta kallas för att ett nätverk tunnlas.

Vad man som användare av VPN kan göra exempelvis är att vilja skapa en så kallad punkt till punktanslutning till en annan internetserver och då kallas det på en fjärråtkomstserver. Som svar på anropet så genomför denna fjärråtkomstserver vad man som VPN-klient vill. Denna tjänst kan vara jätteanvändbar på många olika sätt. Men framför allt så kan man inte genom att vara i andra länder än Sverige se på svenska serier osv. Genom VPN kan man då istället göra detta genom att ställa in det på så vis så att tekniken luras och tror istället att du är i Sverige medan du faktiskt är i ett annat land. Exempelvis så skulle det kunna göra så att du kan se på SVT Play medans du är utomlands. Ser man istället till den oerhört populära streamingtjänsten Netflix så kan hela utbudet som finns i det komma att ändras helt och hållet tack vare att man byter nation som man “befinner” sig i.

VPN

Med VPN så kan man även skapa vad som kallas för säkra privata förbindelser genom att vara ansluten till ett publikt nätverk. Dessutom är det väldigt vanligt för flertalet stora organisationer att bygga upp sådana virtuella privata nätverk. Exempelvis så kan detta göra så att en individ som arbetar på distans från sitt företag, av någon anledning, faktiskt kan ansluta sig till företagets servrar och jobba precis lika bra på distans som denne hade gjort ifrån kontoret.

Olika typer av VPN

Förutom att det är tillräckligt svårt att förstå sig på VPN som det är så finns det även två olika varianter på det. Den ena kallas för Fjärråtkomst-VPN medans den annan lyder efter namnet Plats-till-plats-VPN. Fjärråtkomst-VPN innebär exempelvis att man som tidigare nämnt som distansarbetare ska kunna komma åt sitt företags servrar lika bra på distans som på plats. Man får en så kallad fjärråtkomst genom VPN programvaran. Hittills så är det den populäraste användningen av just VPN. Detta användningsområde är även väldigt smart ekonomiskt för samhällen.

Plats-till-plats-VPN däremot är något för lite större hajar. Detta kan nämligen göra så att två stora företag som är i skilda hörn av världen kan ha ett gemensamt nätverk där de kan dela information som de vill. Tidigare gjordes detta genom att hyra ledningar mellan de geografiskt olika platserna, men VPN är mycket billigare och lättare att använda i det ändamålet.