Webbdesignens språk, del 3

I den här artikel ska vi fördjupa oss i det objektorienterade skriptspråket JavaScript (JS), som tillsammans med HTML och CSS utger en av de tre grundteknikerna av World Wide Web och webbdesign. Medan HTML (som vi talat om i del 1 av denna språk-artikelserie om webbdesign) anger strukturen för ett dokument, och CSS (Webbdesignens språk, del 2) bestämmer själva utseendet och presentationen av en hemsida, så styr JavaScript dess beteende och uppförande. Syftet med JavaScript är till stor del att skapa ett mer dynamiskt innehåll på hemsidan, samt att höja interaktionen med användarna (alltså ge en reaktion på en användares handlingar på hemsidan). JavaScript spelar även en stor roll i att visa annonser på hemsidor.

Historia och utveckling

Som vi vet så har kärt barn många namn, och det stämmer mycket väl in på JavaScript. Språket utvecklades av den Netscape-anställde Brendan Eich och introducerades online 1995. Netscape erbjöd en av dåtidens mest populära webbläsare: Netscape Navigator (föregångaren till dagens Firefox). Eich kallade sitt nya språk för Mocha, men vid lanseringen ändrades namnet till Livescript. Detta namn fick bestå för en kort period innan den, tredje gången gillt, fick sitt nuvarande namn: JavaScript. Men det var inte kaffe som var uppkallaren till detta nya namn som man kanske skulle kunna tro. Nej, anledningen var att Netscape i samma veva började stödja programspråket Java, som för det mesta har samma syntax som JavaScript. Så, som en del av en marknadsföringsstrategi bestämde man sig för att låta de två (helt skilda) språken få relaterade namn. JavaScript tillhör, tillsammans med till exempel (Java, C, C++, och C#) C-familjen i programmeringsvärlden. Alla dessa språk lånat vissa grundprinciper från programmeringsspråket C och i många fall har en liknande syntax. Det innebär att om man kan något av språken så brukar det inte vara så svårt att lära sig ett av de andra i familjen. Och i och med att JavaScript, precis som CSS, vanligtvis inbäddas eller inkluderas från HTML-sidor, brukar det vara en god idé att även skaffa sig, om man inte redan har det, goda kunskaper i HTML.

Historia och utveckling

Fördelar med JavaScript

JavaScript är ett objektorienterat språk och kodning går i stort sätt ut på att manipulera de olika objekt som ingår i dokumentet (alltså på hemsidan). Objekt kan ha olika egenskaper beroende på vad för sorts objekt det handlar om, och de har dessutom olika metoder – alltså beskrivning för vad som ska med själva objektet. En annan sak som är bra att ha koll på är att JavaScript är ett klientbaserat scriptspråk. Det innebär att JavaScript, liksom många andra scriptspråk, är interpreterande. Det betyder att koden som programmeraren skrivit körs direkt utan att först översättas till maskinkod. Det innebär att det inte behövs ett externt program som översätter koden, istället tolkas den direkt som den är. Fördelen med detta är att det går snabbt för programmeraren att ändra och testa sig fram med sin kod. Idag är JavaScript ett mycket välanvänt språk, och används inte enbart för att köra webbsidor, utan fungerar mycket väl för att skriva alla typer av applikationer. Majoriteten av alla webbsidor idag använder sig av JavaScript.